ปั๊มน้ำชลประทาน ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

     สินค้าของทางบริษัท ฯ เป็นสินค้าเกี่ยวกับงานก่อสร้าง และงานอุตสาหกรรม รับเหมางานระบบ เช่น รับเหมางานระบบน้ำเสีย รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างโรงงาน โรงไฟฟ้า บ้านที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม เป็นต้น พร้อมทั้งจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ปั๊มน้ำโรงงาน ปั๊มน้ำชลประทาน พัดลมอุตสาหกรรม มอเตอร์ และ วาล์ว ไว้ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม งานบำบัดน้ำเสีย และอื่นๆ ให้อีกด้วย .....

more products

รับเหมางานระบบน้ำเสีย ปั๊มน้ำโรงงาน


more services